Štvrtok, 28. september 2023, Meniny má: Václav

Návštevy
Dnes1
Včera3
Spolu95947

Online: 2 prítomní


Powered by VCNT - Visitorcounter

VZN obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce Plaveč


ROK 2016
VZN č. 72 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 71 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017
VZN č. 70 - ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 65 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016
VZN č. 69 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plaveč
ROK 2015
VZN č. 68 - o podmienkach chovu a držania psov v obci
VZN č. 67 - o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN č. 66 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
VZN č. 65 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016
VZN č. 64 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 51 o miestnych daniach
VZN č. 63 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 61 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2015
ROK 2014
VZN č. 62 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
VZN č. 61 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2015
VZN č. 60 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 57 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2014
VZN č. 59 - o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč
VZN č. 58 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč
ROK 2013
VZN č. 57 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2014
VZN č. 56 - ktorým sa mení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2013
VZN č. 55 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč
ROK 2012
VZN č. 54 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2013
VZN č. 53 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
VZN č. 52 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 51 - o miestnych daniach
VZN č. 50 - ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

ROK 2011
VZN č. 49 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
VZN č. 48 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2012
VZN č. 47 -o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2012
VZN č. 46 - o miestnych daniach pre rok 2012
VZN č. 45 - o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce Plaveč
VZN č. 44 - o zriaďovaní prevádzok, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok v obci Plaveč
VZN č.43/2011 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č.42/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč
VZN č.42/2011 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč

ROK 2010
VZN č.41/2010 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.40/2010 - o miestnych daniach
Dodatok č.3
- dodatok č.3 k VZN č.28-2008 - stravné
VZN č.39/2010 - ktorým sa vyhlasuje záväzna časť ÚPN obce Plaveč
ROK 2009
VZN č.38/2009 - O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA KALENDÁRNY ROK 2010
VZN č.37/2009 - O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2010
VZN č.36/2009 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Plaveč
VZN č.35/2009 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plaveč.
Dodatok č. 2 - Dodatok č. 2 k VZN č. 28/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
VZN č.34/2009 - o o vylepovaní volebných plagátov v roku 2009
ROK 2008
VZN č.33/2008 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Plaveč
Dodatok č. 1 k VZN č. 28/2008 - Dodatok č. 1 k VZN č. 28/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
VZN č.32/2008 - o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN č.31/2008 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na kalendárny rok 2009
VZN č.30/2008 - o miestnych daniach na kalendárny rok 2009
VZN č.29/2008 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plaveč
VZN č.28/2008 - o  podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
VZN č.27/2008 - o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci PLAVEĆ
ROK 2007
VZN č.26/2007 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Plaveč
VZN č.25/2007 - o miestnych daniach
VZN č.24/2007 - ktorým sa určujú podmienky nájmu nebytových priestorov v obci Plaveč
ROK 2006
VZN č.23/2006 - o podmienkách chovu psov v obci Plaveč
ROK 2005
VZN č.20/2005 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
VZN č.19/2005 - o miestnych daniach
ROK 2004
VZN č.12/2004 - určenie školského obvodu
VZN č.11/2004 - opatrovateľská služba
ROK 2003
VZN č.3/2003 - MOS v podmienkách obce Plaveč
Aktuálne informácie
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Komunikácia pre peších - obec Plaveč"

Program sv. omší

Podrobný program...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.