Utorok, 30. máj 2023, Meniny má: Ferdinand

Návštevy
Dnes1
Včera1
Spolu95703

Online: 1 prítomný


Powered by VCNT - Visitorcounter

Kultúrny život obce

Na tomto úseku v obci pôsobili dve folklórne telesá a to súbory ľudovoumeleckej činnosti Kalina a Plavčanka, prvý založila učiteľka pani Erika Žiaková v roku 1967. V tomto súbore najprv účinkovali žiaci tunajšej základnej školy a neskôr mládež z tunajšej obci. Súbor pravidelne účinkoval v obci pri rôznych príležitostiach, ale aj v rámci okresu aj mimo neho. Dokonca vystúpil z veľkým úspechom na folklórnych slávnostiach v Strážnici na Morave. Po odchode p. Žiakovej na Základnú školu do Plavnice sa vedúcou súboru stala učiteľka p. Balunová. Pod jej vedením v súbore účinkovali iba žiaci základnej školy.

 

 

V roku 1979 vznikol pri miestnej osvetovej besede súbor dospelých Plavčanka pod vedením učiteľky základnej školy pani Balunovej, ktorej vypomáhal jej manžel učiteľ pán Mikuláš Balun. V súbore najprv účinkovali iba ženy z tunajšej obce, no neskôr sa do činnosti zapojili aj muži a vznikla aj ľudová hudba. Svoj program orientoval na tunajšie obyčaje a tance. Tento súbor vystupoval nie len v obci, ale aj v rámci okresu. Vystúpil na folklórnych slávnostiach v Červenom Kláštore, niekoľko krát v Poľsku a v rámci súťaže obsadil na krajskom kole v Košiciach druhé miesto. Po roku 1987 pre nezáujem dospelých sa činnosť súboru obmedzila iba na miestne vystúpenia.

 

Po odchode manželov Balunových z obce sa činnosti súboru venujú učiteľky pani Emília Zreľáková a pani Daniela Norková. Väčšinou ide o činnosť žiakov základnej školy.

 

Pred rokom 1945 v obci Plaveč úspešné pôsobil divadelný súbor pod vedením učiteľa Ľudovej školy v Plavči pána Faita. Tento súbor pravidelne v zimných mesiacoch poriadal vystúpenia v ľudovej škole.

 

V činnosti divadelníkov pokračoval súbor od roku 1963 pod vedením riaditeľa Základnej školy v Plavči Jána Žiaka. V súbore pôsobili väčšinou učitelia školy. Divadelné predstavenia sa konali v telocvični novopostavenej základnej školy. Po odchode Jána Žiaka na Okresný národný výbor v Starej Ľubovni súbor niekoľko rokov viedol učiteľ pán Mikuláš Balun.

 

Celovečerné filmy sa začali premietať po roku 1960 v jedálni základnej školy a od roku 1967 v kultúrnom dome. Ako premietači sa vystriedali učitelia Rusnák a Šelong, neskôr Cyril Kušnír a František Dzurilla. Od roku 2 000 miestne kino Hrad pre malý záujem prestalo fungovať.

 

Od roku 1996 Obecný úrad v Plavči pravidelne každým rokom organizuje v mieste parku na sviatok Margity odpustovú slávnosť, na ktorej vystupujú profesionálne a poloprofesionálne súbory.

 

Najväčšou z týchto slávnosti bola v roku 1999 a aj s príležitosti prvej písomnej zmienky o obci Plaveč. Na tomto podujatí vystupili okrem domáceho súboru Iskra a Plavčanka aj tanečnospevacký súbor Magure z Kežmarku, známa spevačka Minika Kondračová s manželom a synom, súbor Muszynianka z Muszyny a hudobná skupina Drišľak. Na podujatí sa zúčastnilo cez 2 000 divákov.

 

 

Oslavy 730. výročia Prvej písomnej zmienky


„Vysviacka požiarnickej zástavy“


Medzi prvú významnú udalosť v jubilejnom roku patrila vysviacka zástavy Miestneho požiarneho zboru a jej odovzdanie požiarnikom obce. Na zástave, ktorá bola zhotovená podľa štandardy je zobrazený aj symbol obce.

 

Slávnostný akt vysviacky sa uskutočnil 8. mája 1999 vo farskom kostole za prítomnosti požiarnikov v slávnostných uniformách, pozvaných hostí na čele s prezidentom požiarnej ochrany na Slovensku p. Vendelínom Fogarášom, požiarnikmi z Muszyny a Niedzic z Poľska a iných hostí počas slávnostnej bohoslužby.

 

Na námestí obce sa po akte vysviacky uskutočnil slávnostný nástup požiarníckych družstiev za účelom odovzdania ocenení zaslúžilým požiarnikom, ktorí sa v minulosti zaslúžili o rozvoj požiarnej ochrany.

 

„Oslavy 730-teho výročia“


Vyvrcholením osláv 730-teho výročia prvej písomnej zmienky bolo významné trojdnie: 23. – 25. júla 1999.

 

- 23. júl 1999 – tento deň bol významný a výnimočný hlavne pre deti, pre ktoré boli pripravené rôzne hry. V odpoludňajších hodinách kultúrny program obohatila dychová hudba zo Starej Ľubovne. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva za účasti prizvaných hostí, ktorí boli ocenení ďakovným listom a pamätnou medailou so suvenírmi obce. Po slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola na zrúcaninách hradu za početnej účasti verejnosti starostom obce zapálená slávnostná vatra.


- 24. júl 1999 – aj tento deň bol v dopoludňajších hodinách venovaný deťom, kde v školskom areáli prebiehali rôzne súťaže. Odpoludnia prebiehal na futbalovom ihrisku futbalový turnaj za účasti mužstiev z Muszyny, Plavnice a dvoch domácich mužstiev. Vo večerných hodinách sa v sále Kultúrneho domu uskutočnila súťaž „Plavečského slávika“, z ktorej priebeh bol vysielaný obecným rozhlasom.


- 25. júl 1999 – najvýznamnejší deň osláv. Začiatok vyvrcholenia osláv sa uskutočnil slávnostnou ďakovnou bohoslužbou v parku obce, ktorú celebroval správca farnosti spolu s kaplánmi – rodákmi z Plavča. Odpoludnie sa nieslo v znamení slávnostného sprievodu cez obec, ktorí tvorili krojovaní občania a deti, mažoretky. Súčasťou bol slávnostný kočiar v ktorom sedeli starosta obce spolu s manželkou, barón s barónkou (v prestrojení). Kočiar bol ťahaný párom konského ozdobného záprahu. Sprievod končil na Námestí SNP, kde pokračoval kultúrny program za účasti mnohých návštevníkov a hostí obce. Medzi hosťami bola aj známa speváčka Monika Kandráčová, mažoretky z Kežmarku, ľudový rozprávač zo Starej Ľubovne, Folklórny súbor Magura z Kežmarku. Asi najväčším zážitkom pre hostí, miestnych občanov a detí bolo fantastické vystúpenie skupiny Drišľak, ktorá do centra obce prilákala nespočetné množstvo návštevníkov. Večerný program bol ukončený tradičnou ľudovou veselicou, na ktorej si prišli tak mladí ako a starší občania. Zábava trvala do ranných hodín.

 

 

Charakteristika Plavečského kroja


Slobodné dievčatá nosili:
- spodničku, sukňu a na nej farebnú skladanú zásteru /fartuch/,
- košeľu s rukávmi s čipkou, vestičku /lajblik/ a vyšívanú šatku „šafolku“,
- vo vrkoči mašľu, 


Nevesta nosila:
- mala na hlave „partu“ v dopoludňajších hodinách v kostole a poobede mala vo vrkoči mašle hore - dole,
- potom už nosila na hlave čepiec,


Vydaté ženy:
- na hlave čepiec ale bez stojacej čipky,
- košeľa bez čipky, vestičku /lajblik/, tenkú maličkú šafolku, strapce /rencky/ z nej viseli spod kurtky / „lepetanky“ – blúzky s rukávmi a vzadu mala „kaču ric“/
 


Chlapi:
- košeľa s nazbieranými rukávmi a so štrikovanými zápästkami,
- nohavice „priče“ /ženatí chlapi/ alebo z „drelichu“ /ženích –„braldijan“ vyšívané a vestu – „lajblik“/,
- na nohách „skirne“


 

 

 

Obecná knižnica PLAVEČ

 

Obecná knižnica v Plavči dlhé roky bojovala s nevyhovujúcimi priestormi, ktoré boli skôr provizórne, ako patrične slúžiace svojmu účelu.

 

V roku 2003 sa Obecný úrad v Plavči rozhodol pre umiestnenie obecnej knižnice do nových priestorov. Začali sa práce v objekte bývalého strediska služieb, kde sa po celkových úpravách mala presťahovať obecná knižnica a súčasne sa pre mládež malo vytvoriť Fitness centrum.

 

V roku 2004 bola obecná knižnica presťahovaná do týchto nových zodpovedajúcich a vyhovujúcich priestorov.

 

Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

 

 

 

Knižnica v Plavči vlastní k 31.12.2005 takýto knižničný fond:Celkový počet knižničných jednotiek je 7 246 ks z toho:
- Odborná literatúra pre dospelých –- 1045 ks
- Krásna literatúra pre dospelých –- 2320 ks
- Odborná literatúra pre deti -- 2202 ks
- Krásna literatúra pre deti -- 1679 ks


V knižnici je možnosť výpožičky aj týchto periodík – 5 druhov a to: STOP, Zdravie, Rebeka, Eva, Slovenka v prepočte 120 ks ročne.

 

V roku 2005 bolo vypožičaných 1596 ks kníh, kde sa najviac zamerali výpožičky na:


- Krásnu literatúru pre deti v počte – 764 ks
- Odbornú literatúru pre deti v počte – 274 ks
- Krásnu literatúru pre dospelých v počte - 494 ks

Obecná knižnica mala v roku 2005 registrovaných 140 členov, kde najviac členov je registrovaných do veku 15 rokov. Aj keď prevažnú časť členov tvorí táto mladá generácia, knižnica si nájde svojich stálych čitateľov aj z radov mládeže či dospelých, ktorí si svoje voľné chvíle radi spríjemnia čítaním kníh.

 

V apríli 2005 Obec Plaveč podala na Ministerstvo kultúry SR žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu: „ Zakúpenie výpočtovej techniky a programového vybavenia a skvalitnenie knižnično-informačných služieb v obecnej knižnici“.


Uvedený program by mal urýchliť evidenciu výpožičiek a čitateľov, zvýšiť informovanosť čitateľov v obecnej knižnici a zdokonaliť knižničné služby.


Uvedený projekt bol Ministerstvom kultúry SR schválený a obci bola poskytnutá dotácia na nákup výpočtovej techniky a knižničného softwéru, ktorý by mal skvalitniť evidenciu výpožičiek.


 

 

 

 

 

 

Obecná knižnica je počas roka dopĺňaná novými knižničnými jednotkami prostredníctvom Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni, medzi ktorými si svoje nájdu všetky vekové kategórie.

 

Našou snahou bude neustále zvyšovať kvality knižnice a pevne veríme, že do Obecnej knižnice prilákame čoraz viac čitateľov.

Aktuálne informácie
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Komunikácia pre peších - obec Plaveč"

Program sv. omší

Podrobný program...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.