Štvrtok, 28. september 2023, Meniny má: Václav

Návštevy
Dnes1
Včera3
Spolu95947

Online: 3 prítomní


Powered by VCNT - Visitorcounter

Oznamy

Voľby do NR SR 2016


Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Elektronická adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Plaveč, žiadosti o voľbu poštou, prípadne žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka je:

JLIB_HTML_CLOAKINGMikuláš 2015
MAS


Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“

- dotazník

Vážení občania regiónu „Horný Šariš – Minčol“,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Ide o princíp „zdola nahor“.
Kedy vy občania sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú?
Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ (MAS „Horný Šariš – Minčol“) je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor.
Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská, Voľa, Orlov, Plaveč, Hromoš, Šambron, Plavnica).

Dotazník prosím vytlačte, vyplňte a odovzdajte do schránky na budove Obecného úradu v Plavči najneskôr do 15.11.2015.

O vytlačený dotazník je možné požiadať na Obecnom úrade.

DOTAZNÍK ......... tu!phsr


"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2015-2020"

Vážení občania,

základným predpokladom, alfou a omegou všetkých rozvojových aktivít obce je kvalitne spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podrobne spracovaný PHSR je komplexným dokumentom obsahujúcim prehľad o súčasnej situácii obce, jej budúcom smerovaní, o požiadavkách, potrebách a názoroch občanov, o prehľade problémov, nedostatkoch, slabých stránkach obce a ich riešení  jasnými, konkrétnymi  opatreniami.

V súvislosti s prípravou PHSR obce Plaveč na obdobie rokov 2015 -2020 si Vás dovoľujeme osloviť s možnosťou podieľať sa na príprave tohto dokumentu so svojimi myšlienkami, nápadmi a názormi prispieť k rozvoju obce.

Pracovné skupiny budú riešiť tieto témy:

1. Rozvoj ekonomiky a moderná samospráva

2. Vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, šport, mládež

3. Miestne komunikácie, technická infraštruktúra a životné prostredie

 

Ďalšie materiály si môžte prezrieť:

 

Informácie pre verejnosť

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavečden_hradu_2015


Aktuálne informácie
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Komunikácia pre peších - obec Plaveč"

Program sv. omší

Podrobný program...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.